ūmas

ūmas
1 ū́mas sm. (1) NdŽ, ū̃mas (4) Dgl 1. Jnš staigumas, skubumas, greitumas, greitis: Antpuolė su tokiu ū́mu, kad nebišbėgau Lk. Atalekia su tokiuo ū́mu, tartum jam te kas dega Sb. Iš to ūmo nebematė merga kūmo Sdk. ^ Kad jus ūmẽlis kur nuneštų! NdŽ. Dirvonai be takų, kumelė be ūmo, botagas be šniūro ir ąžuolai be šakų (irkluoja valtį per meldų priaugusį ežerą) Slk. Kumelė be ūmo, be šniūro, važiavau keliu ne keliu, pagavau ne paukštį, nupešiau ne plunksną, pavalgiau ne mėsą (valtis ir žuvis) LTR(Igl). 2. neprotingas karščiavimasis; kvailumas: Jau jam užėjo ū̃mas, jis tuoj laukais bėgs Dkš. Iš klapato ūmas galvon šoko ir dabar nebeatsitaiso Kp. 3. pojūtis, jausmas: Žmogus penkis ūmùs tur KII187. Raudonums tavo skruostelių man sujudina ūmùs (d.) Mit IV341. Visi ūmai buvo apmirę, tikt dūmojims bei girdėjims rodės tepasilikęs LC1883,12. Žalumas giružės atnaujina ūmus KlvD353.didelis potraukis, geismas: Kas tat ūmo antėjimas, kad negal save suvaldyti vaikis J. Toks ūmas antėjo mergoms eiti į karčemą J. Kad koks ūmas, pirkčiau ir aš tą arklį Ėr. Kaip tris kartus neėmė bekono, taip ir numušo ū́mą beauginti Užv.
◊ ant (iš) ū́mo staiga, greitomis: Par ilgą gal ir prisiminčia, bet kad ant ū́mo – neatsimenu Všk. Kad nežinom teip ant ūmo nieko Ps. Jeigu iš ūmo griebtų katė ežiuką už snukio, tai gal paimtų Pc. Kelkitės visi iš ūmo, skubykitės laukan greitai iš dūmo A.Strazd.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ūmas — 5 ūmas, à adj. (3) K.Būg, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ, LD274(Prn), ū̃mas (4) NdŽ žr. ūmus: 1. Kos57, RtŽ, M, FrnW, KŽ Ūmas žmogus J.Jabl(Pšl). Ūmai pasitraukiąs, ūmas SD1132. Jo tėvas ūmo būdo Vv. Tokia ūmà [mergina], kad ir susišnekėt su ja sunku Brt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ūmas — 3 ×ū̃mas (brus. yм, l. um) sm. (2) KBII53, K, FrnW, NdŽ, KŽ, (4) KII335 1. MP125, Q214,354,487, H, CI716, R, MŽ, MŽ222, Sut, N, BzB76,92, BzF52,192, MitV51, Arm protas, išmintis: Laikykitės drūtai prie viens antro viename ūme, vienoje misly CI89 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ūmas — 2 ūmas sm. (1) 1. S.Dauk, K.Būg, FrnW, NdŽ, Skd, Pln, End, Ggr negeras kvapas, smarvė: Negeru ūmu atsiduoda viralas, mėsa JI146. Visokių ūmų čia pilna: negali čia žmogus nė išsižioti Slnt. Lašiniai jau pagavę blogą ūmą Brs. Ta kamara negeru ūmu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • UMAS — abbr. Universal Miniature Avionics System …   Dictionary of abbreviations

  • ūmas — 4 ×ūmas (nlt.?) sm. (1) indas, saikas: Karalius tiems lauke buvo pastatydinęs didelę bačką pyvo ir ūmą brangvyno Sch171. O aš pasėjau septynis pūdus, – ma[n] Dievas davė devynis ūmus! JD1042 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ūmas — 6 ×ūmas, à adj. (3) žr. 2 ūbas: Gyreisi turinti du ūmus laukus, gyreisi turinti plačius laukelius Gl. Kėliau rytelį, klausiau tėvelį, vai ką dabar dirbsim ūmam laukely? LTR(Plv). ūmaĩ; adv. D.Pošk apskritai, bendrais bruožais …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • List of schools in Sabah, Malaysia — This is a list of schools in Sabah, Malaysia. It is categorised according to the types of schools in Malaysia, and is arranged alphabetically. Private schools Chinese Independent High Schools * Beaufort Middle School 沙巴保佛中学 * Kian Kok Middle… …   Wikipedia

  • East L.A. walkouts — The East Los Angeles Walkouts or Chicano Blowouts were a series of 1968 protests against unequal conditions in Los Angeles Unified School District high schools. The first protest took place on March 6. While the students who organized and carried …   Wikipedia

  • Differences between Spanish and Portuguese — Although Portuguese and Spanish are closely related, to the point of having a considerable degree of mutual intelligibility, there are also important differences between them, which can pose difficulties for people acquainted with one of the… …   Wikipedia

  • Mega Man Star Force (anime) — Mega Man Star Force Cover art of the DVD box set released in the UK 流星のロックマン (Shooting Star Rockman) …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”